Skip to main content
Free shipping within EU/UK - Free luxurious swimwear pouch with every order

Privacy policy

Privacyverklaring MARLIM

Via onze webwinkel worden persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens kunnen privacygevoelige gegevens omvatten. MARLIM streeft naar een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden daarom door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

De privacy wetgeving stelt eisen voor de verwerking van de verwerking. MARLIM houdt zich dan ook aan deze eisen welke onder andere betekenen dat;

 • MARLIM duidelijk vermeld met welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden. Dat doen we middels deze privacyverklaring;
 • MARLIM te allen tijde eerst vraagt om uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • MARLIM de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot de persoonsgegevens welke benodigd zijn voor alleen legitieme doeleinden;
 • MARLIM passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw gegevens te beschermen;
 • MARLIM eist van eventuele derden partijen die werken in opdracht van MARLIM dat deze hetzelfde protocol hanteren;
 • MARLIM te allen tijde uw recht respecteert om op elk gewenst moment uw persoonsgegevens ter inzage aan te bieden, aan te passen en of geheel ter verwijderen.

MARLIM is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Middels deze privacy verklaring omschrijven we welke persoonsgegevens we verzamelen,
en of gebruiken én met welk doel. MARLIM raadt u dan ook aan om deze aandachtig door te nemen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15-02-2022 12:00:00 CET.

Het gebruik van persoonsgegevens

Tijdens het bezoeken en of gebruiken van onze webshop worden bepaalde gegevens van u vergaart. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens bevatten. MARLIM zal uitsluitend de persoonsgegevens bewaren welke door u worden opgegeven in het kader van de door u gewenste opdracht, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

MARLIM gebruikt onderstaand benoemde gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Factuuradres
 • Registratie

Voor sommige onderdelen van onze webwinkel dient u zich eerst registreren. Na deze registratie bewaard MARLIM de door u gekozen gebruikersnaam alsmede de door u opgegeven persoonsgegevens. MARLIM bewaard deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat MARLIM contact met u op kan nemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

MARLIM zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de gesloten overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel, is MARLIM gemachtigd om uw persoonsgegevens aan desbetreffende bevoegde autoriteiten te overhandigen.

Het afhandelen van een bestelling

Voor de afhandeling van een geplaatste bestelling, maken wij gebruik van de door u opgegeven persoonsgegevens. Indien nodig kunnen wij deze of een deel van deze gegevens ook aan derden verstrekken, voor een goede afhandeling van de overeenkomst.

Reclame

MARLIM kan u naast de informatie welke te vinden is op onze website www.marlim.com, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten en aanbiedingen per email en of per social media platformen.

Contact formulier en nieuwsbrief

MARLIM biedt via de webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u wordt gevraagd om diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Let hierbij op dat u zelf kiest welke (persoons)gegevens u daarbij verstrekt. De door u verstrekte gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling.

Daarnaast biedt MARLIM een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en of aanbiedingen. MARLIM waarborgt uw recht om u te allen tijde de mogelijkheid te bieden om u af te melden voor deze nieuwsbrief. Daarom bevat elke nieuwsbrief een mogelijkheid om u af te melden, middels een daarvoor verstrekte link.

 

Verstrekking aan derden

MARLIM kan uw gegevens eventueel doorgeven aan partners, welke betrokken zijn bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst. MARLIM heeft strikte afspraken met deze partners om de Europese privacyregels na te leven.

De webshop van MARLIM bevat social media buttons. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Advertenties

De webshop van MARLIM vertoont advertenties.

Cookies

Binnen de webshop van MARLIM wordt er gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden welke zijn ingeschakeld door ons, worden cookies geplaatst. De eerste keer dat u onze webshop bezoekt wordt er een mededeling getoond waarin MARLIM uitlegt waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Uiteraard staat u vrij in de keuze om cookies uit te schakelen middels uw browser. Dit kan er eventueel wel toe leiden dat de website niet meer optimaal functioneert.

MARLIM heeft geen volledige controle op wat de aanbieders van de applicaties van derden zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u door naar de privacy verklaringen van deze partijen.

Google Analytics

MARLIM gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een bewerkers-overeenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging en bewaartermijnen

MARLIM neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van een ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Denk hierbij aan de toegang tot persoonsgegevens welke wordt afgeschermd middels een gebruikersnaam en wachtwoord.

MARLIM zal de zoals hier boven beschreven persoonsgegevens bewaren voor de termijn die benodigd is om uw bestelling af te handelen, inclusief de garantie termijn. Gegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd. Er bestaat een wettelijk plicht voor de bewaartermijn voor gegevens, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

Websites van derden

De privacyverklaring van MARLIM is niet van toepassing op websites van derden, welke door middel van links met onze webshop zijn verbonden. MARLIM kan dan ook niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. MARLIM raad u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites goed door te nemen voordat u van een of meerdere van deze websites gebruik gaat maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

MARLIM behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt MARLIM u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacy wetgeving heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Onderstaande adres is een postadres, geen bezoekadres. Wij hebben geen fysieke winkels of verkooppunten en verkopen onze zwemkleding en accessoires exclusief via onze officiële website www.marlim.com

Postadres:

MARLIM
Oudeweg 141
2031 CC Haarlem, Nederland
info@marlim.com

Copyright MARLIM 2023

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.